Portfolios/Urban
"Ben Charles," Baltimore, MD Silver Gelatin
Portfolios/Urban
"Snow White/Flora," Montreal, QB, CA Silver Gelatin
Portfolios/Urban
"Old & New," Havana, Cuba Silver Gelatin
Portfolios/Toys
"Anti-Aircraft" Gum over Cyanotype
Portfolios/Toys
"Machine Gunner and Driver" Gum over Cyanotype
Portfolios/Photograms
"Untitled" Silver Gelatin
Portfolios/Photograms
"St. Stanislaus/Broken Rosary" Silver Gelatin
Portfolios/People
"Family," Philadelphia, PA Silver Gelatin
Portfolios/People
"Chinese Dress" Silver Gelatin
Portfolios/People
"The Trumpeter," Havana, Cuba Silver Gelatin

All rights for photos are reserved to Vernon George.

Toys
Urban
Photograms
People
Portfolios/Architecture
"Twin Towers," Rosslyn, VA Silver Gelatin
Portfolios/Architecture
"The Carthage," Washington, DC C-Print
Architecture

VERNON GEORGE Photography